Guomao Commercial Building,
 Nan Hu Road

Logonet (China) Co. Ltd

Unit G, 9/F, Guomao Commercial Building

Nan Hu Road, Luohu District

Shenzhen 518000,
China
Tel: 86 755 82185044
E-mail: logonet.asia@logonet.com
General Manager :Mr.Alan Lee

Logonet Promotion China Co. Ltd

Unit G, 9/F, Guomao Commercial Building

Nan Hu Road, Luohu District

Shenzhen 518000,
China
Tel: 86 755 82185044
E-mail: info.china@logonetpromotion.com
General Manager :Mr.Alan Lee