Tunnemme yhteiskuntavastuumme kaikissa maissa, missä meillä on toimintaa. Vastuullisuutemme heijastuu niin ympäristöön kuin sidosryhmiimme ja henkilöstöön. Yritysvastuu on meille myös jatkuvan kehityksen kohde; toimintaympäristömme muuttuessa myös meidän yrityksenä on muututtava ja sopeuduttava.