Logonet-ryhmä loi ensimmäisen muodollisen eettiset toimintaohjeensa 2000-luvun alussa, etupäässä Aasian-yksiköitään ja yhteistyökumppaneita silmälläpitäen. Ohjeistus on laadittu YK:n alaisen ILO:n standardien perusteella ja se määrittelee työntekijöiden oikeuden turvalliseen ja oikeudenmukaiseen työympäristöön. Lapsilla on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen ja aikuisilla taas on oikeus saada työstään riittävä palkka ja loma- ja lepoaika sekä yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan riippumatta iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai muista työhön liittymättömistä tekijöistä.
Vaadimme sitoutumista samoihin sääntöihin myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme. Oma henkilökuntamme valvoo ohjeiden toteutumista säännöllisillä vierailuilla tehtaille ja kirjaa ylös mahdolliset havaitut epäkohdat. Tarvittaessa käytämme myös ulkopuolisia auditointipalveluja (Asia Inspection, Intertek, SGS).

Logonet Oy on BSCI:n jäsen www.bsci-intl.org

Logonet Code of Conductin näet tästä: Logonet Code of Conduct