Logonet har många års erfarenhet av tjänstelösningar för storföretag. Designen och tillverkningen av arbetsklädskollektionen är endast den första delen av vårt servicepaket; nätbaserade verktyg, rapporter, beställningssystem och logistik är integrerade delar av vår värdekedja. Vi fokuserar på de övergripande kostnaderna och kontrollerar leveranserna på avstånd så att vi tillsammans med kunden kan fokusera på väsentligheterna.
Öppenhet och användarvänlighet är nyckelord för vår verksamhet.

Vi skräddarsyr våra servicepaket specifikt efter varje kunds behov vad gäller lagring, identifiering, transportsätt och eventuella tilläggsbeställningar. Kunderna väljer de tjänster de har behov av och betalar för dem utifrån hur de använder tjänsterna.