Det blir allt svårare att väcka konsumentens uppmärksamhet i butikerna: det räcker inte längre med presentation och förpackning utan man måste försöka väcka uppmärksamhet även på andra sätt. Upp till 70% av köpbesluten fattas först vid produkthyllan, så varumärkets dragningskraft minskar i jämförelse med andra faktorer.

Om man lyckas påverka konsumentens rutiner i köptillfället, öppnas en möjlighet för marknadsföraren att inverka på köpbeslutet. Om kompletterande produkter, som skiljer sig från de vanliga hyllpratarna, och varumärkesgåvorna, och interaktivitet låter intressant ta kontakt med oss. Vi erbjuder även lösningar för att öka kundlojalitet.

Vår erfarenhet, med verksamhet i olika delar av världen och mätbara resultat är alla goda skäl att träffa oss och se vad vi kan göra för dig. Lär mer om oss på www.kulma.com