Bra arbetskläder förenklar arbetet. Fickor där de behövs, förstärkta sömmar, stoppning på rätt ställen och att det inte blir en glipa mellan tröja och byxa när man sträcker på sig är alla viktiga detaljer för att göra arbetet bekvämare – om man inte behöver tänka på kläderna under dagen så fungerar de som de ska. Våra produktspecialister ser till att sätta sig in i vilka krav som ställs på arbetskläderna i början av alla projekt så att de får en tydlig bild över hur och under vilka förhållanden kläderna ska användas för att försäkra sig om deras lämplighet.
Ibland händer det att arbetarna måste arbeta såväl inomhus som utomhus, i olika värmeförhållanden och i förhållanden med olika luftfuktighet. Väldesignade och välproducerade arbetskläder hjälper arbetaren även i svåra förhållanden