Finnish Baby Aid Kit är en innovation som har utvecklats för att förbättra säkerheten vid förlossning och den grundläggande vården för nyfödda barn på områden, där omständigheterna är utmanande och där hälsovården är svår att få tag på.

Finnish Baby Aid Kit gör det möjligt för mammor att föda på ett tryggt och på ett likvärdigt sätt. Den erbjuder också grundläggande verktyg för skötseln av spädbarnet, och försäkrar barnens första steg i tidiga stadier vars förutsättningar på livet är utmanande på grund av omständigheterna.

Finnish Baby Aid Kit är en moderskaps- och förlossningförpacking som har tillverkats speciellt för utvecklingsländer och för länder i kris förhållanden. Den innehåller primärprodukter och material för förlossningen och för spädbarnets skötsel. Produkten passar väl för hjälp- och välgörenhetsorganisationernas hälsoprogram i utvecklingsländer, dessutom även för utvecklingsländernas egna hälsoprogram för mammor och barn.