Logonet är en full-service affär för arbetskläder – Vi tillgodoser alla era behov och kartläggning av design, produktion och logistik.

Vår egen BSCI reviserade fabrik i Bangladesh ger oss möjlighet att övervaka varje del av tillverkningskedjan. Varje plagg inspekteras enskilt på produktionslinjen, så att vi kan vara säkra på att de håller våra krav för hållbarhet och kvalitet. Dessutom innebär tullfriheten från Bangladesh till ett flertal länder att vi kan hålla kostnaderna nere.

En av de viktigaste aspekterna när man ska välja arbetskläder är att de ska skydda dina anställda. Vi tar hänsyn till de olika krav som ställs på arbetskläder beroende av vilken typ av arbete som ska utföras och tillverkar dem efter EU:s, USA:s och Kanadas standarder.

Dessutom hjälper bra arbetskläder arbetaren att utföra sitt jobb väl. Arbetskläder som är rätt designade och producerade uppfyller väl användarens behov, underlättar arbetet och är praktiskt. Ur företagets synvinkel är det också viktigt att personalen identifierar sig med organisationen och att inköp och underhåll av arbetskläder fungerar smärtfritt och är kostnadseffektivt.