I början av 2000-talet införde Logonet Group sin första formella etiska uppförandekod, i första hand för att hålla ett öga på asiatiska företag och samarbetspartners. Uppförandekoden har upprättats enligt FN-organet ILO:s standard som fastställer arbetares rätt till en säker och rättvis arbetsmiljö. Barn har rätt till skolgång och att vara barn, och vuxna har rätt till en tillräcklig lön, rätt till vila och semester samt en möjlighet att avancera i karriären oavsett ålder, kön, religion eller andra faktorer som inte har med arbetet att göra.
Vi kräver att våra samarbetspartners och underleverantörer också lever upp till dessa krav. Vår egen personal övervakar och följer vår uppförandekod genom att göra regelbundna besök på fabrikerna och antecknar eventuella brister och missförhållanden. Om det är nödvändigt använder vi också utomstående inspektörer (Asia Inspection, Intertek, SGS).

Logonet Oy är medlem av BSCI , www.bsci-intl.org

Du finner Logonet Code of Conduct här: Logonet Code of Conduct