Att värna miljön är viktigt för oss och våra kunder. Vi tar hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete. Vi sparar energi, återvinner och gör hållbara val – inte enbart med hänsyn till miljön utan också för att det är ett bra beslut ur ett ekonomiskt perspektiv.

green-officeMiljövänliga val styr vår verksamhet även i förhållande till vår kundbas: vi framhåller aktivt våra ekologiska produkter och material. Bland dessa finns återanvänt material, bambufibrer och produkter där man också har tänkt igenom dess återanvändning. Alla våra ekologiska produkter är sådana att deras livslängd är så lång som möjligt – kvalitet och hållbarhet är den renaste formen av miljöhänsyn.
Logonet Oy är medlem av WWF:s Green Office – www.wwf.fi/greenoffice