Vi tar ett stort samhällsansvar i alla länder där vi har kontor. Detta samhällsansvar innefattar sociala aspekter samt miljöfrågor. Som ett företag med stor ansvarskänsla värnar vi miljön och personalen samt väljer våra samarbetspartners med stor omsorg. Att vara ett socialt ansvarstagande företag är något som vi ständigt funderar på, arbetar med och utvecklar. Med en ständigt skiftande omvärld måste också vi ständigt förändra och anpassa vårt sätt att arbeta.