Logonet grundades i Esbo år 1992. I över 20 år har vi vuxit, förändrats och utvecklats, men kärnan i vår verksamhet har alltid varit att erbjuda en omfattande och mångsidig service.

Vi finns i nio länder och tre världsdelar. Alla våra kontor fungerar som oberoende enheter men är på samma gång en del av en större helhet, vilket ger våra kunder en unik möjlighet att tillsammans med en enda samarbetspartner arbeta över hela världen.

Logonet består av fyra affärsområden som kompletterar varandra. Mer information genom länkarna nedan.

logonet logo

logonet promotion

kulma_logo