Työvaatteen ehkä tärkein tehtävä on suojata työntekijää. Suojaustarve vaihtelee alan ja työolojen mukaan – hitsaajalle on tärkeää, että asu suojaa asianmukaisesti, kun taas postinjakelija antaa arvoa muunneltavuudelle ja toimivuudelle erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Ympäristöstä riippumatta vaatteen on oltava luotettava, mukava ja kestävä, jotta sen käyttäjä voi keskittyä työhönsä.

Työvaatealaa säädellään lukuisilla standardeilla eri puolilla maailmaa. Rakennamme kulloisenkin malliston tai tuotteet ottaen huomioon vaadittavat standardit. Mikäli tuotteet on tarkoitettu globaaleille markkinoille, varmistamme, että esim. EU:n, USA:n ja Kanadan standardien vaatimukset täyttyvät.

standards